Special

Vi tillverkar även specialprodukter i tråd- och bandmaterial med såväl fjädrande som icke fjädrande funktion. Vi erbjuder också ihopmontering av enheter där band- och tråddetaljer ingår. Vi hjälper gärna till i produktutvecklingen för att skapa en så rationell och kostnadseffektiv produktion som möjligt.


Vi arbetar i de flesta på marknaden förekommande material och ombesörjer de flesta typer av ytbehandling.

Specialprodukter tillverkas enligt överenskommelse efter ritning alternativt prov.